Мобилната станция на ИАОС не установи замърсяване на въздуха в Русе

0
Няма установен нарушител
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда не е установила  замърсяване на въздуха в Източната промишлена зона на Русе.

Това съобщиха от Регионалната екоинспекция. Станцията е била разположена в района на „Топлофикация-Русе“ и е извършвала непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух от 22 септември до 4 октомври тази година.

През този период не са били установени превишения на пределнодопустимите концентрации на основните атмосферни замърсители – серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона, както и тези на органичните замърсители-бензен, тулоен и ксилен.

С това измерванията за есенния сезон са приключили. МАС по план в Русе ще извърши последното за годината измерване в рамките на 13 денонощия в края на календарната година, уточняват от РИОСВ.