МОСВ определи три допълнителни пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона

0
  • Към момента няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море.
  • Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

Министерството на околната среда и водите осигурява пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море, след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов възложи още на 8 юни засилен мониторинг на крайбрежните морски води на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), който се провежда в три пункта в крайбрежните морски води – Дуранкулак, Шабла и Калиакра. В отговор на нововъзникналата ситуация МОСВ определи допълнително още три пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона.

Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий.

Към извършвания до момента мониторинг са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.), за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

Мониторингът се извършва веднъж седмично в бреговите пунктове. Честотата на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води. Резултатите ще бъдат своевременно предоставени на компетентните органи, съобразно необходимото време за анализ на определените показатели в пунктовете.

Към момента няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море. Сателитните наблюдения и математическото моделиране на водните течения до този момент не дават повод за притеснение. Следи се състоянието не само на крайбрежните, но и на водните течения навътре в морето. Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

МОСВ всекидневно обменя информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Ролята на Министерството на околната среда и водите е да извършва мониторинг и да информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания ще се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

  • Сигнали при възможни признаци на замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088440 или 02/988 8205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg

 

Източник: moew.government.bg

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук