Музеят в Русе става център за дигитализация на културното наследство

0

Русенският музей е определен като един от 28-те регионални хъба за дигитализация на културното наследство.

С административен акт на Министерство на културата официално е одобрен списъкът на музеите, които ще бъдат включени в изпълнението на Инвестиция С11.17 „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Музеят в Русе съдейства за изготвянето на аналитичните доклади за състоянието на дигитализираните културни ценности в музеите и галериите в България, които мотивираха и аргументираха подбора на музейните центрове за дигитализация, техническото оборудване на центровете и необходимостта от допълнителни обучения за служителите. Беше посочена работата по проект на Община Русе за дигитализиране на културни наследства от региона, както и опитът на музейните специалисти по проекти с Русенския университет, при което част от експонатите са в 3D измерение. Предстои да бъде закупена техника и да се обучат специалистите за работа с нея, за да се обособят музейни центрове за дигитализация в рамките на изпълнението на „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук