МВР дава справка за невръчени актове и фишове на шофьори

0
508

МВР въвежда нова услуга за гражданите. От 24 юни чрез Портала за административни услуги на министерството могат да се правят справки за невръчени наказателни постановления и електронни фишове.

Проверката се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН, като след това на екрана се появява информация, ако има невръчен фиш.

При наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР.

Както и досега, глобите могат да се плащат директно през портала. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.

От МВР отбелязват, че е важно гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с даден административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове.

Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“, като след връчване може да бъде заплатен веднага чрез ПОС-терминал на място или Портала, както и останалите начини – по банков или чрез КЕШ-терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети лично звеното на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.