РУ ще сътрудничи с Висшето училище по телекомуникации

0
146

Меморандум за сътрудничество между двете висши училища подписаха ректорите на Русенския университет чл. кор. проф. Христо Белоев и на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София проф. д-р Миглена Темелкова.

В документа се предвижда съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на двете институции на национално и международно ниво. Планира се още и развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

На работна среща с участие на академичното ръководство на Русенския университет са били обсъдени въпроси относно онлайн обучение/работа, кандидатстудентска кампания, публикационна дейност и други.