Над 140 млн. лв. за младежка заетост, промени в условията за кандидатстване

0

Над 140 млн. лв. са осигурени за младежка заетост по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. съобщават от Агенцията по заетостта. Очаква се те са увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29-годшина възраст. Става дума за всички хора, които не работят, не учат и не търсят работа, т.е. към т. нар. „неактивни“ лица, но с фокус към младежите.

В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност – „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор”. Така се разширява  обхватът на заетост на младите хора, като се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес. Възнаграждението на наетите младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

Нов момент има и в компонента обучение по време на работа. Възнаграждението на включеното по този ред в проекта безработно лице се променя от 90% на 100%  от минималната работна заплата за съответната година, а понятието „наставници“ се заменя с „ментори“.

В компонента стажуване при работодател се увеличава възможността за продължителност на договора за стажуване – от 6 до 9 месеца. Възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.

Заетостта по всички договори за стажуване или обучение по време на работа, или заетост следва да приключи не по-късно от 31.07.2023 г., като подаването на окончателно искане за плащане да не бъде по-късно от 31.08.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ по проект „Нова възможност за младежка заетост” е в размер на 148 259 833 лева.

Подробна информация за актуалните условия по проект „Младежка заетост“ и кампанията „Да работиш (е) яко“ може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/bg/, както и да бъде предоставена от служителите в дирекции „Бюро по труда” в страната.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук