Над 16 0000 русенци с персонален код

0
16
по-добри резултати в данъчната кампания

Това дава възможност на техните притежатели за онлайн подаване по интернет на данъчната им декларация за облагане на доходите от 2015 г.

Освен  декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с персонален код на НАП гражданите могат да подават по интернет и много други документи – осигурителни декларации образец 1 и 6, справка за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ), както и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. С ПИК клиентите на НАП могат да проверяват още какви са задълженията им към бюджета, какви плащания са направили, какъв е осигурителният им доход, да получат информация за членство си в пенсионен фонд, направените вноски и др.

Най-новите електронни услуги на приходната агенция, достъпни с ПИК за физическите лица, са възможността за автоматизирано плащане на дължимите суми към държавата директно от справката за задълженията;  подаване на осигурителната декларация 7 (задължително изисквана от безработни и неосигурени за здраве на друго основание и при възстановяване на здравноосигурителни права), декларация образец 5 (подавана от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване), декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, както и уведомления за сключване, изменения или прекратяване на трудови договори.

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. То може да се подаде за няколко минути във всеки офис на НАП, но получаването на издадения ПИК, както и разрешение за ползване на исканите електронни услуги става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица. Персоналният идентификационен код  се получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице. Той е безплатен и безсрочен. Първоначален достъп до услугите, предоставяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен имейл  адрес.

През изминалата данъчна кампания всяка трета декларация за доходите в страната беше подадена по интернет с персонален код, а над 2 млн. са справките за задължения и плащания, направени на сайта на НАП през 2015 г.

Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъде получена от сайта на НАП www.nap.bg или на информационния телефон 070018700.