Избират изпълнител за пътя Бяла – Попово

0
25
От 1 юли

Подпорната стена, която ограничава коритото на Беленска река и е част от конструкцията на тротоара на ул. „Стефан Стамболов“ в града, пострада значително от интензивните валежи в края на 2014 г. Компрометираният участък е с дължина 50 м. В момента скоростта на движение през участъка е ограничена до 30 км/ч. Поставена е необходимата сигнализация и движението се осъществява в дясната лента с пропускателен режим. За повишаване на безопасността на пътуващите и недопускане на последващи разрушения на пътя, товарните превозни средства над 10 т се пренасочват по обходен маршрут.

Актуализираният технически проект за аварийното укрепване предвижда изграждане на нова подпорна стена, която няма да навлиза в сечението на речното корито, а ще бъде изградена на мястото на разрушената.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 600 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 60 календарни дни. Кандидатите могат да подават оферти до 17 ч. на 31 март т. г. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.