Над 500 млн. лв. е оборотът на продажбите през интернет

0
Снимка: Unsplash

Над 500 млн. лв. са приходите от продажби чрез наложен платеж за миналата година, съобщи НАП. Тези пари са получени от физически лица и не са суми, отчетени от регистрирани търговци. Данните са от 13 куриерски фирми, направили около 7.4 млн. доставки.

Получените суми от наложен платеж, подадени от куриерските фирми, са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации, посочват от НАП. Тези декларации са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП, като от данъкоплатците се очаква да потвърдят попълните данни в тях или да ги отхвърлят или коригират. Крайният срок за подаване на данъчните декларации от физически лица е 3 май.

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, уточняват още от НАП. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП.

В случай че данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията. Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в  Приложение № 2 от годишната данъчна декларация, напомнят от НАП.