Над 90 000 лева от глоби събрала за месец екоинспекцията в Русе

0
Няма превишения на нормата за запрашеност

Над 90 000 лева от глоби са събрани през миналия месец, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

45 368,29 лева е сумата, събрана по наложени глоби и санкции, а 45 753,19 лева – по еднократни и текущи санкции. От получените суми 36 602,55 лева са разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общинските центрове, получили най-големи приходи от наложени глоби, са Ситово – 23 451 лева, Дулово – 10 675 лева, и Разград с 1773 лева.

Експертите на екоинспекцията са извършили през септември 83 проверки на 62 обекта от контролираната територия. От тях 33 са планови, а 50 – извънредни. Дадени са 54 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство и са съставени четири акта за административни нарушения за общо 519 000 лева.