Наложиха възрастови ограничения за ректорите на висшите училища

0
1037

Възрастови ограничения за заемане на ръководна длъжност във висшите училища наложиха народните представители.

Съгласно приетите на второ четене промени в Закона за висшето образование на ръководна длъжност в университетите да не могат да се избират лица, които към датата на избора са навършили 65-годишна възраст. Мандатът обаче на ректор, директор на департамент, филиал и колеж, ръководител на катедра и техните заместници няма да се прекратява предсрочно при навършване на 65 г.

Тези, които вече са навършили възрастта при влизането в сила на промените в закона, ще довършват мандата си в зависимост от условията, при които са били избрани. Тоест, ако в правилника на съответното висше училище е записано, че мандатът се прекратява с навършването на възрастта, това ще става, но ако той предвижда ръководителят да довърши мандата си, няма да има пречка за това.