НАП съветва как да спестим данъци

0

В нея експерти от приходното ведомство дават съвети как и за какво можете да използвате парите, които дължите за данъци. Може да го направите в своя полза или за култура, за здравеопазване, за социално подпомагане, за образование…

За да подобрите личния си жизнен стандарт може да си направите застраховка „Живот”, с която да намалите до 10 %  основата за данъчно облагане, като към нея може да добавите и вноски за доброволно здравно осигуряване. Същото облекчение ще ползвате и при сключен договор с пенсионно осигурително дружество или при закупуване на осигурителен стаж. Младите семейства, които са закупили жилище чрез ипотечен кредит, могат да приспаднат лихвените плащания по него от сумите на годишните данъчни основи.

Може да вложите и за обществени каузи част от парите си за данъци. С дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или Центъра „Фонд за лечение на деца” може да се намали данъчната основа” с до 50%.  Друго данъчно облекчение е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 %  данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват сумите за облагане при дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчна основа.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаването догодина на данъчната декларация за доходите, получени през настоящата 2013 г. Повече информация за ползването на облекченията можете да получите и на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук