Наслука!

0
35
Започва ловния сезон за прелетен дивеч

Днес се открива ловният сезон за прелетен дивеч.

Близо 1500 русенски ловджии ще грабнат днес пушките за началото на ловния сезон. Те имат право да излизат на лов за пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекас и обикновена бекасина.

Годишно у нас се отстрелват между 250 000 и 300 000 екземпляра от вида обикновен пъдпъдък. Числеността  му напоследък намалява и в много райони на страната този вид вече не гнезди или е малоброен. Затова е абсолютно задължително спазването на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет съгласно Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Разрешен е ловът на пъдпъдъци до 15 бр., на гривяк, гълъби, гургулица, гугутка – до 10 бр., на горски бекас и обикновена бекасина – до 10 бр.

Ловуването се извършва само с писмени разрешения, издадени от директорите на държавните горски и ловни стопанства за ловностопанските райони. Те могат също да бъдат издадени от специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район. В разрешението за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя и участниците в лова при групов лов, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч.

Наслука!