Нематериалното културно наследство обсъждаха в Бръшлен

0
85
Нематериалното културно наследство

10Сред участниците бяха областният управител Галин Григоров, председателят на Общинския съвет в Русе и ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. Христо Белоев, президентът на международната асоциация Дунавска мрежа за Европа и президент на Института за обучение на възрастни хора в гр. Улм Кармен Щаделхофер, заместник-председателят на ДАНЕТ доц. д-р Емилия Великова, както и множество гости от България и Европа.

По време на своеобразния празник бяха изпълнени и множество ритуални, сред които засяване на жито, месене на хляб, жътварски обред. Форумът завърши с представянето на ритуала Седянка, който беше изпълнен от самодейците от клуба на пенсионерите в с. Малко Враново.

Ректорът на РУ „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев удостои с плакет за особени заслуги в развитието кмета Валентина Атанасов, както и председателя на пенсионерския клуб Веска Узунова. От тяхна страна беше изказана специална благодарност на университетското ръководство за изключителната подкрепа при реализирането на множество събития, както и успешното осъществяване на обмен на знания и практики между Сливо поле и Улм.