НОИ дава консултации за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент

0
178
Консултации по общини

Териториално поделение на Националния осигурителен институт в Русе  организира по общини консултации за гражданите, за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент.

Експерти от отдел “Пенсии” ще предоставя на своите бъдещи клиенти услугата “Изчисляване на прогнозна пенсия”. За да бъде извършено изчислението е необходимо да бъдат предоставени следните документи:

1.Лична карта

2.Оригинално удостоверение за осигурителен доход обр. УП – 2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор.

3.Оригинални документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.

Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази дата, информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

ГРАФИК

ЗА ПОСЕЩЕНИЕ И ДАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ В ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ РУСЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С § 22Ц  ПЗР НА КСО

 

Община Дата Работно време Брои експерти
ТП на НОИ-Русе Всеки работен ден 8.30 – 17.00 1
ИРМ Бяла От понеделник

до четвъртък

8.30 – 17.00 1
Ветово 03.09.2019 9.30 – 15.30 2
Две могили 10.09.2019 9.30 – 15.30 2
Сливо поле 13.09.2019 9.30 – 15.30 2
Борово 17.09.2019 9.30 – 15.30 2
с. Щръклево 24.09.2019 9.30 – 15.30 2
Ценово 27.09.2019 9.30 – 15.30 2