Държавата задлъжня с още половин милиард лева

0

Половин милиард лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа бе поет от Министерството на финансите.

Този път бе преотворена емисия от книжа със срочност три години и половина, а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0,88%.

С тази емисия общата нова задлъжнялост от началото на годината става милиард и половина.

Най-добрата агенция за подбор на персонал