Нов медицински център ще отвори врати в Русе

0
туберкулозно болните

Нов медицински център ще бъде разрит в Русе, реши Общинският съвет на днешното си заседание, давайки съгласие Белодробната болница да изтегли необходимия кредит.

Той ще бъде самостоятелно лечебно заведение за извънболнична помощ и ще бъде собственост на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“.

Медицинският център ще бъде разположен на територията на Белодробната болница, където ще бъдат обособени 2 кабинета за извънболнична помощ. Така специалисти пневмолози, педиатри и лабораторни лекари ще могат да консултират и оказват специализирана извънболнична диагностична дейност. Центърът ще бъде оборудван с диагностична апаратура за образна диагностика – рентген и скенер и апаратура за функционално изследване на дишането – съвременни спирометри и плетизмограф. Плетизмографът ще бъде от най-ново поколение, с какъвто е оборудвана единствено лабораторията на Медицинския университет в Пловдив.

Част от финансирането на това оборудване ще бъде подсигурено с кредит в размер на 500 000 лв. който ще бъде изплащан в продължение на 7 години. Останалата част на приблизително същата стойност ще бъде собствено финансиране и финансиране по проект съвместно с МЗ и Община Русе.