Спешна помощ в Сливо поле получи нов реанимобил

0
117

Нов реанимобил получи Центърът за спешна медицинска помощ в град Сливо поле.

Кметът на Общината Валентин връчи ключовете от новата линейка и пожела на директора на Центъра за спешна медицинска помощ – Русе д-р Иванка Маринова и колегите и в Сливо поле здраве, успехи в работата и безаварийно използване в продължение в бъдеще.

Реанимобилът е доставен в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г. Изпълнението му осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ.