Нови зам.-ректори на Русенския университет

0
тайните на онлайн рекламата и комуникацията

Академичният съвет на Русенския университет избра нови заместник-ректори и ръководители на дирекции и центрове, съобщиха от висшето училище.

За заместник ректор по учебната част е избран проф. д-р Пламен Ганчев Кангалов, по научноизследователската дейност – проф. д-р Диана Антонова, по интернационализация и комуникационна политика – доц. д-р Десислава Атанасова, а по развитие, координация и продължаващо обучение е проф. д-р Пламен Даскалов.

За главен секретар е избрана доц. д-р Таня Петкова Грозева.

Избрани са и нови директори и ръководители на дирекции, сектори и центрове.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал