Новите електробуси – в края на 2021 г. или в началото на 2022 г.

0
За пръв път от близо половин век

В края на 2021 г. или в началото на 2022 г. русенци ще се возят в нови, екологично чисти електробуси.

За пръв път от близо половин век – нови автобуси и тролейбуси в обществения транспорт

Това стана ясно на пресконференция на зам.-кмета по „Комунални дейности“ инж. Димитър Недев във връзка с изпълнението на стартиралия през ноември миналата година проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Община Русе обяви поръчка за нови тролейбуси и електробуси

Вече е избран доставчик на новите 20 електробуса и зарядните станции за тях. Електробусите ще са 20-местни, чешко производство.  Те ще заменят част от старите, на „преклонна възраст“ автобуси, които в момента обслужват линиите на обществения транспорт в Русе. Ще бъдат доставени и 20 станции за зареждане, които ще се намират в тролейбусното депо, заедно с 4 станции за бързо зареждане с пантографи. Новите возила ще влязат в експлоатация най-вероятно в началото на 2022 г., когато трябва да стартира и новата транспортна схема.

Поръчката за доставка на предвидените по проекта 15 тролейбуса е пропаднала, тъй като фирмите, които са се явили, не са отговаряли на техническите изисквания. Предстои обявяването на нова, каза инж. Недев.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проекта беше подписан от бившия кмет Пламен Стоилов в началото на м. ноември 2019 г. Той е на обща стойност 46 772 166,30 лв. Финансиращ орган е Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за изпълнение е 45 месеца и изтича през м. юли 2023 г. С изпълнението му се планира намаляване на фините прахови частици с източник транспорт от 1.62 на 0.95 тона на година.