За пръв път от близо половин век – нови автобуси и тролейбуси в обществения транспорт

0
За пръв път от близо половин век

За пръв път от близо половин век паркът на обществения транспорт в Русе ще се попълни с чисто нови автобуси и тролейбуси.

Това е добрата новина от днешния ден. Тя става факт след като днес в Министерството на околната среда и водите кметът на Русе Пламен Стоилов подписа административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“. В резултат на изпълнението му, Община Русе ще  закупи електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт – 20 броя електробуси и 15 броя тролейбуси. Общата стойност на проекта е 46 772 166,30 лв.

Освен чисто новите транспортни средства, които ще бъдат достъпни за хора с увреждания и майки с колички, ще бъдат монтирани 24 нови станции за зареждане в тролейбусното депо. Ще се ремонтира и контактната мрежа на няколко локации в града (кръстовището до Симовата мелница, трасето от Симова мелница до Централна ЖП Гара, както и обръщалото пред Централна ЖП Гара) и ще се замени с нов модел, който има дистанционно управление. Предвидено е  и осигуряване на необходимата инфраструктура за експлоатация на новопридобитите превозни средства чрез система за автоматично позициониране на превозните средства, система за видеонаблюдение и система за информация на пътниците в реално време.

Проектът цели опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт на територията на община Русе чрез замяна на остарелия и амортизиран подвижен състав (произведен 1982-1984 г.) с нови съвременни електрически транспортни средства. Това ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и значителна икономия на енергия. В резултат ще се подобри надеждността, комфорта и времето за придвижване на пътниците.