Русенски Лом пак посиня, проверяват фирмите в Западната промишлена зона

0
395
Устието на река Русенски Лом

Водите в устието на река Русенски Лом тази сутрин отново са посинели, съобщиха работещи в района.

Това е вторият подобен случай за последните 2-3 седмици. Първия път като нарушител беше установена фирма „Брани-90“ ООД, който произвежда кори за яйца. Резултатите от направените анализи това не са показвали отклонения по показател активна реакция (Ph) и химична потребност от кислород.

На база подадените сигнали директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е разпоредил пълна инвентаризация на фирмите, извършващи дейност в Западната промишлена зона. Мярката е предприета и поради зачестилите сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом и констатирани нови обекти, в отдадени под наем цехове, в рамките на производствените площадки на бивши предприятия, съобщиха от екоинспекцията в крайдунавския град.

Проверките ще продължат до края на ноември тази година по предварително съгласуван график.

От екоинспекцията информираха, че на големите оператори, произвеждащи бои и лакове, както и на тези, които извършват пране и облагородяване на текстилни изделия, са дадени предписания да представят седмични справки за количеството на отпадъчни води, формирани при производството и способите за пречистването им.