Област Русе поема председателството на Северен централен район

0
284
Област Русе поема председателството на Северен централен район от 1 януари 2019 г. Днес областният управител Галин Григоров прие председателството

Област Русе поема председателството на Северен централен район от 1 януари 2019 г. Днес областният управител Галин Григоров прие председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от своя колега, губернатора на Силистра Ивелин Статев. Това стана по време на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет, което се проведе в гр. Силистра.

За зaместник-председател на Регионалния съвет беше избран кметът на община Русе Пламен Стоилов.

Областният управител Григоров и кметът Стоилов ще бъдат с мандат от 1 януари на идната година до края на месец юни 2019 г., когато на ротационен принцип председателството ще бъде поето от Разград.

По време на заседанието беше представена и справка за изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към момента по Програмата са сключени 523 договора и са разплатени около 43% от предвидената сума, което се равнява на малко над 1 млрд. лева. Също така беше посочено, че за Северен централен район Русе се справя най-добре с изпълнението на проектите по различните оперативни програми.

Акцент беше поставен и върху това, че към края на 2019 г., най-вероятно през месец ноември, ще бъде открита и процедура за кандидатстване за дигитализация на малките и средни предприятия, като минималният размер на финансиране ще бъде 50 хил. лв. Общият размер на предвидените средства за изпълнение на проектите е 30 милиона евро. Особено внимание беше обърнато и на възможността за предоставяне на гарантирани заеми за фирми, като данните към момента сочат, че 62% от отпуснатите кредити са за работен капитал, а 38% се реализират в материални инвестиции. Основният дял на предоставените средства се пада на малките предприятия – малко над 40%.

В заседанието участваха още представители на министерства, областните управители и техни заместници от Северен централен район, представители на общини, както и на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.