ВАС даде „зелена линия“ на магистралата Русе – Велико Търново

0
775
ВАС даде „зелена линия“ на магистралата Русе – Велико Търново

ВАС даде „зелена линия“ на магистралата Русе – Велико Търново, отхвърляйки жалбите срещу решението по Оценка на въздействието върху околната среда, с което се одобрява строителството на автомагистрала Русе – Велико Търново.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, тъй като магистралата е определена като обект от национално значение със стратегическа важност, считат магистратите. Според тях, необосновани са съображения, че в процедурата по ОВОС не е разгледано и преценено правилно съществуващото състояние на компонентите на околната среда и не е направен обоснован анализ на очакваните въздействия.

Решението на ВАС на практика дава „зелена линия“ за изграждането на магистралата, тай като делото се гледа само на една инстанция. Според първоначалните планове магистралата трябваше да бъде готова до 2022 година, обжалването обаче забави изграждането й поне с година.

Както ТВН вече писа, делото  започна по жалба на жителите на село Хотница, които смятат, че трасето минава твърде близо до населеното място. Към него е присъединена и жалбата на Сдружение “Граждани за пътен контрол”, които пък са на другия полюс – те са недоволни от факта, че магистралата е прекалено отдалечена от Горна Оряховица, което ще ощети жителите на града и най-вече бизнеса.