Обсъждат публично бюджета на Русе за 2023 г.

0

Публичното обсъждане на проекта на бюджет на Община Русе за 2023 година ще се проведе днес. Началото е 17:30 часа в зала „Св. Георги“ в сградата на местната администрация. Община Русе кани местната общност да вземе активно участие в обсъждането.

Бюджетната рамка е 250 893 933 лв., от които 133 267 409 лв. държавно финансиране и  117 626 524 лв. собствени приходи.

За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет – Русе.

Проектът на бюджет за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Община Русе.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук