Община Две могили разкрива Комплекс за социални услуги

0
82
Община Две могили

Община Две могили планира разкриването на Комплекс за социални услуги. Това стана ясно при срещата на народния представител Светлана Ангелова и зам. – министър Лазар Лазаров с кмета на града Божидар Борисов. Срещата бе по повод празненствата по повод 50-годишнината от обявяването на Две могили за град.

Комплексът ще се помещава в общинска сграда, намираща се на ул. „Филип Тотю” № 16. По този начин ще се следва модела, който успешно се прилага на територията на Община Русе.

Услугите, които ще бъдат включени в комплекса са: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост; Дневен център за възрастни хора с увреждания; Център за обществена подкрепа. Със създаването на „Комплекс за социални услуги” ще се удовлетвори нуждата от квалифициран персонал, ще се намалят всички видове разходи, ще се подобри качеството на предлаганите социални услуги, а от там и по-добра интеграция на хората с увреждания, подчерта в експозето си кметът.

Срещата бе по повод Празника на града. Бяха дискутирани потребностите на Община Две могили от нови превозни средства за специализиран транспорт на деца – ученици и със специални потребности. Г-жа Ангелова и Лазар Лазаров изразиха своята подкрепа за идеите и проектите на общината, като се ангажираха и с конкретна помощ при осъществяването им.