Община Русе декларира готовност за новия програмен период

0

Община Русе се готви активно за новия програмен период на Европейския съюз. Това се казва в съобщение на общинската администрация.

Не се посочва обаче колко и на каква стойност проекти за новия програмен период подготвя отдел „Международно сътрудничество и проекти“. Уточнява се, че поради липсата на отворени процедури за кандидатстване, експертите са в готовност с проектни предложения по други инвестиционни схеми, донорски програми и проекти за междурегионално сътрудничество.

Община Русе ще предложи за финансиране модернизацията на 19 училища, детски градини и ясли по стълб „Иновативна България“. В същия план по програмата за енергийна ефективност са подготвени и документите за кандидатстване на над 65 многоетажни жилища на територията на цялата община.

По програмата на Министерството на образованието и науката са одобрени два проекта за изграждане на нова детска градина и нов училищен корпус в Русе, а след кандидатстване Министерството на младежта и спорта одобри и ще финансира ремонта на лекоатлетическата писта в Спортен клуб „Ялта“. Предстои изпълнението и на приетия от Националния доверителен екофонд проект по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. В момента очакват оценка и три нови проекта, свързани с управлението на отпадъците и устойчивото развитие.