Община Русе с апел към жителите и фирмите за подкрепа на дейностите

0
Пенчо Милков сменя депутатската банка

Апел към жителите на Русе и към фирмите, опериращи на територията на общината, да подпомогнат дейностите, свързани с осигуряване нормалното функциониране в условията на обявеното извънредно положение отправи кметът на общината Пенчо Милков.

В условията на извънредно положение Община Русе разширява значително своите социални функции. Общинските предприятия и служби концентрират всички ресурси, за да защитят обществото от разпространение на COVID-19. Ежедневно се извършва дезинфекция на публичните пространства, осигурени са храна и услуги, в помощ на най-уязвимите в момента групи – възрастните и социално слабите. Доброволческите групи действат по територията на целия град. Осигурява се храна и за служителите на МВР, които дават дежурства на контролно-пропускателните пунктове.

За да се избегнат струпвания на хора в градския транспорт и да бъдат защитени служителите, контролиращи процеса,  паркирането на общинските паркинги и в Синята зона стана безплатно от петък. В полза на бизнеса бе обявено, че ще бъдат възстановени таксите за неизползваното тротоарно право.

За да продължи да действа ефективно в полза на гражданите, Общината може да бъде подкрепена от граждани и фирми по три начина:

Финансово – чрез дарения, направени към дарителската сметка на Община Русе

ОБЩИНА РУСЕ

ИНВЕСТБАНК  АД

КЛОН РУСЕ

IBAN: BG96 IORT 73798400080000

ОСНОВАНИЕ: КОД 44 51 00 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

ОСНОВАНИЕ : КОД 44 52 00 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

Материално – чрез дарения на предпазни средства (маски, ръкавици, защитни облекла), както и дезинфектиращи препарати

Чрез доставка на храни, които ще бъдат предоставени на служители, работещи на терен

Община Русе ще насочи приоритетно средствата за закупуване на медицински апарати за обдишване, консумативи за болниците и социалните заведения. Всеки желаещ може да помогне, за да се справим заедно с опасността, каза кметът Милков в обръшение към гражданите.