Общината в Русе се похвали с повече събрани данъци

0

Въпреки утежнената обстановка през миналата година Община Русе е подобрила дейността си по отношение данъчната събираемост.

Това стана ясно по време на публичното обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Общината за 2021 г. Изпълнението по този показател е 110 %, което според кмета Пенчо Милков се дължи на отговорната позиция на гражданите и добрата работа на служителите. От собствени приходи като налози, такси и приходи от собственост в общинската хазна са постъпили 48 451 271 лв., което е с над 6 милиона лв. повече от 2020 г.

Първоначалната рамка на бюджета за изминалата година е била 160 370 099 лв., като се е увеличила спрямо първоначалния план с 23 806 284 лв. и в края на 2021 г. стойността ѝ е била 184 176 383 лв. Всички краткосрочни заеми са били погасени, още преди да е изтекла годината, като Община Русе я приключва без просрочени задължения.

В резултат на подобрената дейност са запазени всички 42 социални услуги, предоставяни на територията ѝ, като техният бюджет за година възлиза на 17 868 500 лв. Продължи и подкрепата на русенската култура по отдавна забравен от творците начин – материално и с признание. Извършени се ремонти в 4 училища с общински средства в размер на 46 272 г., а 5 детски градини придобили нов облик за сумата от 125 910 лв. Увеличена е и енергийната ефективност на сгради и улично осветление.

С над 17 млн. лв. са увеличени средствата в едни от най-важните ресори – „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване и грижи“ и „Почивно дело и култура“.

„В условия на постоянно изменящи се кризи и покачващи се цени Община Русе успява да управлява своите финанси изключително успешно, а увеличеният ни бюджет е изразходван по начин, който е изпълнил всички свои публични функции“, обобщи кметът Пенчо Милков.

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук