„Общински Транспорт Русе“ иска още 2 млн. лв.

0

„Общински Транспорт Русе“ ЕАД иска Общински съвет – Русе, в качеството си на едноличен собственик на капитала, да даде своето съгласие  дружеството да получи оборотно финансиране от кредитираща институция в размер на два милиона лева.

Това става ясно от докладна записка на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев, внесена като извънредна точка за предстоящата на 16 юни сесия.

Според текста на докладната, средствата ще се използват за финансиране на ДДС по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България“.

Срок на кредита е до 18 месеца, лихвата по него – 2,5 % към момента на сключване на договора. Лихвата ще се състои от променлива база и твърда надбавка, като надбавката не може да надхвърля 2,15%. Освен това ще се плаща такса управление:

–           за първата година – 0,5 % върху разрешения размер;

–           за втората година – 0,5 % върху оставащия размер на главницата;

–           такса ангажимент – 0,2 % върху неизползваната част от кредита;;

Основните средства за изпълнението на проекта в размер на около 39 млн. лв. са осигурени от държавния бюджет и Община Русе. Този кредит ще осигури необходимите средства за ДДС по оставащата част от проекта.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук