Общинските лечебни заведения да не плащат дивидент, предлага ГЕРБ

0

Общинските търговски дружества – лечебни заведения да не плащат дивидент от печалбата по Годишните отчети за финансовата 2019 г.

Това ще предложи на сесията на Общинския съвет в четвъртък общинският съветник от ГЕРБ Алисе Муртезова. Предложението на общинската администрация е те да направят 15% отчисление към общинската хазна.

„Медицинските дружества трябва да имат свободата да инвестират в нови дейности, сграден фонд и модерна апаратура, както и в привличане на специалисти“, мотивира се Муртезова. По думите й, във време, в което бизнесът закупуваше предпазни средства на всички лечебни заведения, Община Русе иска дивидента с един единствен мотив, защото са търговски дружества.

„Всички политици във времето са били далновидни във вземането на решения и не са посягали на здравеопазването. Сега печалбите са направили впечатление на общинска администрация. Тяхната роля е най-вече социална. Направихме анализ с всички лечебни заведения, контролът трябва да се продължи, трябва да има строга отчетност, но всичко да е добре обмислено“, каза още Алисе Муртезова.