Определиха срок за почистване на общинската пътна мрежа и на речните корита

0
27
речните корита

Речните корита минаващи през населените места и прилежащите територии да бъдат почистени до 17 март.

Такова предписание е направила Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе до 22-ма общински кмета. До 31 март пък трябва да се почисти и общинската пътна мрежа.

На кметовете е разпоредено да почистят коритата, минаващи през населените места и прилежащите територии от наноси и отпадъци, с оглед превенцията от наводнения. След изтичане на сроковете на дадените предписания ще бъдат извършени контролни проверки по места. Кметовете носят персонална административна отговорност в случаите на неизпълнението им, за което законът предвижда глоба от 2000 до 20 000 лв.

През 2016 г. за чистота на речните корита и общински пътища са проверени 152 населени места в 22 общини от контролираната територия и са санкционирани кметовете на три общини, допълват от РИОСВ.

В резултат на засиления контрол установените замърсявания през 2016 г. са по-малки като количество и размер на замърсената площ спрямо тези през 2015 г. Наблюдава се и тенденция за изпълнение на дадените предписания от страна на общинските ръководства в поставените срокове и с необходимото качество.