Още 5 години “Европа Директно Русе” ще подпомага русенци

0

Още 5 години “Европа Директно Русе” осигурява лесен и бърз достъп на гражданите до информация за Европейския съюз.

Центърът отново спечели доверието на Европейската комисия, което го нареди сред други 12 центъра в цялата страна, които ще продължат дейността си в следващите 5 години.

Европа Директно Русе е част от европейската мрежа от информационни центрове EUROPE DIRECT, която се управлява от Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Основната им задача е да общуват с местните общности относно ролята и дейностите на Европейския съюз, като използват разнообразни комуникационни инструменти – събития, социални мрежи, публикации в медиите, електронни бюлетини, уебсайтове и др. Експертите в офисите представят европейските инициативи и политики и ги обсъждат с гражданите, събират мнения и обратна връзка и по този начин правят работата на европейските институции по-ясна, а правомощията на ЕС по-разбираеми.