Още седмица плащаме данъците с отстъпка

0
1035

За това напомнят от Териториалния офис на НАП в Русе. Срокът изтича на 10 февруари 2014 г. Отстъпка от 5% имат и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис.  Ползва се само една от двете отстъпки.

От приходната агенция напомнят още, че наемодатели могат да ползват отстъпката от данъка за довнасяне само при условие, че авансовият им данък е внасян през първо, второ и трето тримесечие на 2013 г. и тогава са подавали и  т.нар Декларация Образец 4001 по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2013 г. изтича на 30 април 2014 г. Това е и срокът, в който трябва да се внесе и дължимият за довнасяне данък по декларациите за доходите. Указания за плащането на данъци и осигуровки са публикувани в сайта на НАП www.nap.bg.

За улеснение на клиентите в офиса на НАП в Русе има банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. Освен по банков път, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по интернет.

Повече информация за подаването на декларациите, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.