От днес, 22 октомври, близките контактни лица подлежат на 10-дневна карантина

0

Всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния им контакт със заразеното лице.

Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов с издадена днес Заповед № РД-01-610 /22.10.2020 г.

Заповедта на министъра разпорежда също задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на лекуващия лекар и на  потвърдени случаи на COVID-19 при :
възрастни лица  на 60 и повече години, в зависимост от клиничното протичане на заболяването; лица с придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния, в зависимост от клиничното протичане на заболяването; лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане,  както и на  лица с невъзможност за изолация.

На 10 дневна карантина подлежат, съгласно тази заповед и  лицата, които са
влезли на територията на страната от други държави, посочени в заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.

С пълния текст на заповедта, качена на сайта на Министерството,  можете да се запознаете  тук:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/22/zapoved_izolacia_22_10_2020_rd-01-610_ot_22102020.pdf

С новата заповед на практика се разширява кръгът на карантинираните лица, извън семейния.