От картата на България изчезна още един язовир

0
978

Откритият  в началото на 50-те години на миналия век и пълноводен до  тази пролет язовир „Копринка“ край Казанлък  вече не съществува.

От него е останало малко езерце, а огромната му площ се е превърнала в  пустееща  земя,  обрасла с тръни и  камънаци.

От снимките на Иван Димов и Енчо Славов, публикувани в различните местни Фейсук групи положеието с водите на язовира не се нуждае от коментар.

 Сн. Иван Димов

Въпреки това той продължава да се източва за нуждите на язовир „Жребчево“,който пък  служи за напояване на част от Югоизточна България,  снабдява с вода помпени станции за Бургаско, Сливенско и Ямболско, в помощ е и на старозагорското поле.

„КОЙ източи водата?“, питат в местните групи гражданите на Казанлъшко и призовават Прокуратурата да обърне внимание на състоянието на водоема.

 

Местният казанлъшки сайт ПРЕС ТВ http://presstv.bg, позовайвайки се на информация на МОСВ пише, че „според последната справка на Министерството на околната среда и водите – Язовир „Копринка“ в него има – 17,269 млн. м3 вода, което е 12,14% от общия му обем. Язовирът се източва през Вец-а на стената с 0.388м3 в секунда, а в него влизат 0.000 м3.

Това означава, че притоците към „Копринка“ са пресъхнали. Язовирът, който не е предназначен за питейни нужди е изключително важен за няколко области. Водата, която се източва от него към р. Тунджа е важна за питейната вода за Стара Загора, Сливен и Ямбол, тъй като помпените станции за тези региони са по поречието на Тунджа.

Другият язовир в региона: Язовир „Жребчево“ – 84,472 млн. м3, което е 21,12% от общия му обем“.

Преди дни в интерюв за сайта dividenti. bg  управитлаят на ВиК дружеството в област Стара Загора инж. Румен  Райков заяви, че ако не завали  Стара Загора и селата са заплашени от  воден режим и прикани  гражданите да  пестят водата.

В същото време само преди брооени дин бе поредното източване на язовир „Копринка“ към язовир „Жребчево“.

Реките, които захранват с вода „Копринка“ също вече са напълно сухи и са се превърнали в дерета.

Пресъхването практически на „Копринка“ прогони заселите се повече от 15 години гларуси и чайки в района на Розовата долина, които й придаваха особен колорит.

От близо месец тях вече ги няма.

Снимки: Енчо Славов,Иван Димов