От понеделник- невалидни лични карти

0

От понеделник – 14 септември, започва да изтича допълнителната 6-месечна валидност на личните карти и шофьорските книжки, приета със Закона за извънредното положение заради COVID-19.

Преди половин година, с реешение Министерският съвет гласува удължаване на валидността за територията на страната на двата вида лични документи, които изтичат в периода от 13 март до 31 октомври.

Това означава, че ако личната карта и шофьорската книжка изтича на 13 септември, от 14 септември тя е невалидна.

Най-дълго документите ще могат да се използват, ако датата на валидност им е 31 октомври – тогава те изтичат на 31 март 2021 година.

 Кога една лична карта става невалидна? 

 

Съгласно приетите вчера от народните представители промени в Закона за личните документи, то:

Документи за самоличност да бъдат обявявани за невалидни, ако по служебен път е получена информация за фалшива самоличност, както и по изрично искане на лицето, ако то има съмнение, че с данните му е злоупотребено.

Открадната или изгубена лична карта, която е била обявена за невалидна, няма да може да се обявява отново за валидна.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал