Отчетоха $400 млрд. загуби на храна за всяка година

0
31
Отчетоха $400 млрд. загуби на храна за всяка година

Доклад на Организацията на обединените нации показва, че всяка година светът губи около 14% храна за приблизително 400 млрд. долара още преди тя да достигне магазините. А Централна и Южна Азия, Северна Америка и Европа отговарят за най-голям дял.

Изхвърлянето на годна храна допринася към емисиите на парниковите газове, особено като се има предвид, че над 820 млн. души по света гладуват.

Подобряване на условията за съхранение на храната на студено и по-добра инфраструктура биха помогнали за намаляване на загубите. За пълно справяне с проблема обаче е нужна по-детайлна информация за веригата на доставки, пише още в доклада.

Освен че компаниите трябва да намалят загубите при производство, потребителите също са отговорни. Около 37% от животинските продукти и 1/5 от плодовете и зеленчуците биват изхвърляни след закупуването им, като по-богатите нации правят това в пъти повече.