Отчитат подобрение на бизнесклимата

0
хранителните стоки

Това, според анализа, се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 2.9 пункта в сравнение с февруари в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 54.8 и 29.8% от предприятията.

През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 2.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук