Отговорност и плавен преход на комплекса „Марица Изток“ – ключово предизвикателство, според Красимир Ненов

0

Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката, подчерта, че ключовото предизвикателство е отговорният и плавен преход на комплекса „Марица Изток“ с интегрирано цялостно решение. Това би включвало запазването на целостта на комплекса и неговия енергиен профил, развитие на нови технологии и гарантиране на енергийната сигурност.

Заместник-министър Ненов подчертава значението на базовите мощности, включително ядрените, за независимост от природните условия. Диверсификацията на доставките на ядрено гориво и разширяването на газовата инфраструктура също са приоритети.

Развитието на възобновяемите енергийни източници и мрежите играят съществена роля във върхушката на климатичните цели. Освен това, работата по увеличаване на капацитета на газовото хранилище в Чирен и участието в проекта за терминал за втечнен природен газ в Гърция също са активни. Всички тези усилия имат за цел да подобрят енергийната сигурност в България и Югоизточна Европа.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук