Правителството одобри позицията на България за делото пред Съда на ЕС

0

Правителството одобри позицията на България за образувано Дело на ЕК срещу страната ни пред Съда на ЕС

Правителството прие Решение за одобряване на позицията на Р. България за образувано Дело на Европейската комисия срещу нашата страна пред Съда на Европейския съюз. В позицията се настоява да се отхвърли изцяло иска като неоснователен или при условията на алтернативност да се отхвърли иска в частта, в която България изпълнява разпоредбите на спорната Директива чрез действащото си законодателство. Българската страна настоява да се отхвърли иска за налагането на санкции или при условията на алтернативност да намали размера на поисканата от Комисията еднократно платимата санкция до възможния най-минимален размер.

Делото на ЕК е образувано за нетранспониране в срок на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. Предвижда се разпоредбите на Директивата да бъдат въведени в българското законодателство чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. Директивата е следвало да бъде въведена в българското законодателство до 17 юли 2021 г. Поради закъснение в транспонирането от повече от 19 месеца, на 15 февруари 2023 г. Европейската комисия сезира Съда на ЕС.

Изготвеният от Министерство на електронното управление проект на позиция по образуваното дело е разгледан и одобрен на заседание на Съвета по европейски въпроси към МС на 26 юни 2023 г. В проекта на позицията са посочени затруднената законодателна динамика в страната, наличие на частично транспониране на Директивата в националното законодателство и наличие на фактическо приложение на разпоредби.
България неколкократно е изразявала официална позиция, че поредицата от предсрочни парламентарни избори през последните две години се отразяват негативно на законодателния процес в България. Предходните три парламента не гласуваха проектозакона в зала поради краткия си срок на съществуване. На 31 май 2023 г. Народното събрание прие на първо гласуване одобрения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение за Закона за достъп до обществена информация.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук