Отпускат средства за инфраструктура в Източна индустриална зона

0
417
ВИТТЕ Аутомотив

От бюджета на Министерството на икономиката ще се предоставят средства на Община Русе за изграждане на елементи на общинска инфраструктура в Източна индустриална зона.

Това реши правителството на днешното си заседание. Целта е насърчаване на реализацията на инвестиционния проект на „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична собственост на Община Русе и ще бъде общодостъпна за ползване.

Довеждащият път представлява асфалтова инфраструктура с приблизителна минимална дължина около 100 м. Тази връзка е част от общински път и в бъдеще ще се свърже към общата вътрешна пътна мрежа на Източна индустриална зона – Русе, като осъществява връзка на околните парцели, които са част от същия ПУП.

С изграждането на елементите от общинската пътна инфраструктура ще се постигне икономически и социален ефект в общината като се създадат благоприятни условия за привличане на нови български и чуждестранни инвеститори. Това ще позволи разширяване на самата индустриалната зона, което ще доведе до разкриване на нови работни места.