Оценка 9.44 по десетстепенната скала получи Русенският университет

0
41

Русенският университет започва академичната година с изключително висока акредитационна оценка, съобщиха от висшето училище.
По думите на ректора проф. Христо Белоев, в края на месец юли, след извършени редица проверки, Националната агенция по оценяване и акредитация е дала на на Русенския университет оценка 9.44 по десетстепенната скала.
„Всяко покачване в скалата след 9 в системата е изключително трудно. Предишната оценка от акредитацията ни бе 9.28, а ние успяхме да я повишим, доказвайки че сме университет-гарант за развитието на региона“, подчерта проф. Белоев. По думите му, високият резултат означава, че институционалният капацитет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е съобразен с утвърдените капацитети на професионалните направления и специалностите от регулираните професии.
Проф. Белоев каза още, че академичната общност на Русенския университет започва новата учебна година с високо самочувствие след оценката от институционалната акредитация, която отчита положения в последните шест години труд.
Броят на първокурсниците, които ще започнат обучението си през 2018/2019 новата учебна година е идентичен с тези от последните няколко години. В някои от инженерните специалности има непопълнени места, но част от тях ще бъдат заети до началото на академичната учебна година. За други специалности като: Компютърни системи и технологии, Софтуерно инженерство, Технология и управление на транспорта, Компютърни науки, напливът е много сериозен, подчерта проф. Белоев.
Официалното откриване на Академичната учебна година ще бъде на 17 септември от 10 часа пред Ректората.