Пак разделят изпитите за 7-ми и 12-ти клас, ваканциите – по-дълги

0
22
Вариант 1 се падна на матурата по избор

Националното външно оценяване в 7 клас и държавните зрелостни изпити в 12 клас да бъдат на различни дати. Ваканциите пък ще са малко по-дълги от през миналата учебна година

Това предлагат от Министерството на образованието и науката (МОН), след като преди шест години просветното министерство обедини провеждането на изпитите.

Според експертите във ведомството, провеждането на двата изпита в различни дни ще е облекчение и за учителите, които трябва да се справят с по-сложната организация за матурите, които са на модули.

Предложените дати за изпитите от националните външни оценявания са максимално късни, за да се усвои повече учебен материал, както настояват и родители, и учители. В същото време е предвиден разумен срок за проверка и оценяване на изпитните работи и за спокойно приключване на училищните дейности.

По-късната дата за изпита по български език и литература от националното външно оценяване за седмокласниците дава възможност за провеждане и на държавните изпити за степен на професионална квалификация в същия ден.

МОН предлага и проект на график за учебното време и за ваканциите през учебната 2017-2018 г., в който се предвижда почивки за учениците в почти всеки месец – ваканциите са традиционните, но са малко по-дълги от ваканциите през миналата учебна година. Според МОН това е начин учениците до 11 клас да бъдат задържани по-дълго в училище, като ще приключат учебните си занятия с една седмица по-късно. Промяната не увеличава броя на учебните им дни и часове, а е резултат от по-дългите почивки през годината.

Проектите са публикувани на интернет страницата на МОН.