„Пчелина“ край Разград позеленя

0
„Пчелина“

Сигналът за позеленелия водоем „Пчелина 1“ е подаден вчера. Проверки по случая са разпоредили Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе и Басейнова дирекция-Плевен. Ще се проверява за: наличие на нефтопродукти, нитрати, амоний, биологична потребност от кислород и химична потребност на кислород. Община Разград е поискала лабораторията на местното водоснабдително дружество „Водоснабдяване-Дунав“ също да вземе проби.

Основната версия е, че става въпрос за умрял планктон, от който идва и натрапчивата миризма на изгнило край язовира. Смята се, че високите температури са стимулирали бързото развитие на планктона, за излизането му на повърхността спомага и фактът, че язовирът е плитък и с много наноси.

Язовирът се влива в съседния „Пчелина 2“, но в момента преливникът е затворен и във втория водоем замърсяване няма.