Питат кмета на Русе защо не се работи по допълнителния корпус към СУ „В. Левски”

0

Общинският съветник Росица Георгиева внесе питане до кмета Пенчо Милков по повод одобрен и финансиран с над 4 млн. лева проект за изграждане на нов допълнителен корпус към СУ „Васил Левски”, по който не се работи.

Средствата за проекта са осигурени от Министерство на образованието по програма, изготвена от Община-Русе по съответната процедура. Целта на планирания нов корпус е да създаде условия обучаващите се в най-голямото русенско училище 1393 деца да минат на едносменен режим на посещение на учебните занятия, а не както е в момента на две смени.

Планът, изготвен от директора на СУ „Васил Левски” е от 2019 година, а проектното предложение е одобрено на 09.11.2020 г. Осигурени са и средства в размер на 4 026 643, 27 лв. за изграждане на нов учебен корпус. Въз основа на одобреното проектно предложение е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Изграждане на нов учебен корпус в СУ „Васил Левски“ – Русе. Избран е изпълнител и  от месец май 2022 година с него е сключен договор.

Видно от интернет страницата на Министерството на образованието и науката,  в списъка на одобрените за 2024 година държавни и общински училища за изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи, на  30 позиция е вписано СУ „Васил Левски“.

Въпреки изминалите две години от избора на изпълнител и сключен договор, допълнителен корпус към училището няма изграден. В тази връзка Росица Георгиева отправя следните въпроси към кмета на Русе:

  1. При наличието на отпуснати от държавата средства, проведена обществена поръчка и сключен договор с изпълнител на 05.05.2022 г., защо не е започнало строителството на нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ – Русе?
  2. Има ли издадено разрешително за строеж?
  3. При наличието на осигурени средства от държавата и сключен договор с изпълнител, възнамерява ли Община Русе да построи нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ – Русе и по този начин да изпълни своите задължения, които е поела пред министерството на образованието и науката, за осигуряване на едносменен режим на обучение?
  4. След като към момента не е започнало строителството на нов корпус – кога и в какви срокове ще създадете необходимите условия полудневната организация на учебния ден в СУ „Васил Левски“ – Русе, за 1393 ученици, да се осъществява преди обяд?
  5. Възнамерявали община Русе да се откаже от строежа на нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ – Русе и да пренасочи част от учениците от I до VII клас да се обучават в ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“, за да може учениците, които ще останат в СУ „Васил Левски“ да се обучават на едносменен режим?

Росица Георгиева настоява за писмен и устен отговор от общинската администрация, които се очаква да бъдат получени на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе.

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук