По-малко водолюбиви птици преброиха орнитолозите

0

Водолюбивите птици по поречието на Дунав край Русе и в резервата „Сребърна“ тази година са по-малко от абичайното.

Това са показали  са резултатите от 45-ото среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Според специалистите, причината е необичайно топлата зима в Северна и Западна Европа.

По течението на реката от „опашката“ на остров Батин до района на бившето предприятие „Хлебна мая“ в Русе са наблюдавани зеленоглави патици, голям корморан, малък гмурец, речни чайки, гларуси и морски орел, а на територията на резервата – големи ята кафявоглави потапници, голям корморан, неми лебеди, единични екземпляри от вида голяма бяла чапла и други птици.

Резултатите ще се обобщят и изпратят в Изпълнителна агенция по околната среда, тъй като Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Данните от преброяването ще дадат ценна информация за състоянието на популациите на защитените видове птици и за промяната в поведението им в контекста на климатичните промени, смятат специалистите.