По-висока месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане

0
26
по-висока месечна помощ

От първи януари, влезе в сила, нов вид, по-висока месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане.

Размерът на помощта ще е  в зависимост от степента на увреждането или намалената работоспособност. Месечната помощ  за отглеждане на дете с трайно увреждане ще се предоставя, независимо от доходите на семейството. Те ще бъдат предоставяни на родителите или осиновителите. Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст, но не по-късно от 20-годишна ще се предоставят на родители или осиновители, както следва:  за дете с определени 90 % и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност ще е 930 лева. Определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на тройно намалена работоспособност е 450 лева. За тези, които са от 50 до 70 на сто ще бъде 350 лева. Прагът за достъп за месечни помощи е увеличен от миналата година и от 350 става  400 лева.  До сега децата с увреждания, получаваха 240 лева на месец, но от тази година финансовата подкрепа от страна на държавата е много по-голяма.