Почти половината от учениците в Русе включени в проект „Твоят час“

0
Почти половината от учениците в Русе

Почти половината от учениците в Русе участват в проект „Твоят час”, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене.

Това съобщи началникът на РУО в Русе Росица Георгиева. В област Русе са били сформирани 514 групи от 66 училища, в които са се включили 8 526 ученици от всички възрастови групи.

„Това, което споделят учениците и учителите, които се занимават с тях в групите по проекта е, че  децата изпитват удовлетворение и с желание посещават занятията в тези групи и заниманията в тях оказват влияние върху тяхното развитие“, каза г-жа Георгиева.

От Регионалното управление отчитат по-голям брой сформирани групи по интереси, по-малък е интересът към групите за преодоляване на обучителни затруднения.

Тематичните области, в които участват учениците са: наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот, програмиране, дигитални умения, креативност, изкуства, култура и спорт и други.

Основната цел на проекта е да се развие творческият и спортният потенциал, както и стремежът към познание, както и да мотивира учениците да развиват допълнителни знания и умения.