Подкрепа за туристически компании, развиващи дейност около р. Дунав

0

Българо-румънска палата е регионален координатор по проекта SMARTER AoE и екипът набира проектни предложения на компании от туристическия сектор, които развиват дейност в част от регионите около река Дунав. Проектите следва да са с фокус към дигиталната трансформация на бизнеса.

Могат да кандидатстват малки и средни предприятия от туристическия сектор със следните кодове на икономическа дейност:

  • 55.10 Хотели и подобни места за настаняване;
  • 55.20 Ваканционно и друго настаняване за краткосрочен престой;
  • 55.30 Къмпинги, паркове за превозни средства за отдих и паркове за кемпери;
  • 79 Туристически агенции, туроператори и свързани с тях дейности.

Фирмите трябва да са регистрирани и да развиват дейност в целевия регион (Amazon of Europe (AoE)) на проекта. За България това са областите Русе, Силистра и Добрич (без общините Балчик и Шабла).

Местните компании ще се конкурират с МСП от другите държави-партньори – Словения, Хърватия, Унгария, Сърбия, Черна гора и Румъния.

КАКВО се финансира:
В рамките на проекта се създава международна екосистема от туристически предприятия в районите на „Amazon of Europe“ и други биосферни резервати. Ще се насърчават социални, цифрови и екологични иновации чрез сътрудничество, изграждане на капацитет и цифрова трансформация.

Одобрените туристически компании от 7-те държави-партньори ще получат малки грантове (до 3000 евро), за да увеличат пазарната си видимост и маркетингови умения, да подобрят дигиталната си компетентност и да повишат осведомеността си за опазването на околната среда (екологичния отпечатък, който оставят).

Предвижда се да бъдат подкрепени общо 130 фирми, които да получат до 3000 евро за своите идеи.

Кандидатите могат да подават заявления по електронен път през интернет страницата на проект SMARTER AoE до 18:00 ч. на 03.03.2023 г. Документите се попълват на английски език.

Подробности за поканата за финансиране вижте тук.
Повече информация и подкрепа при кандидатстването можете да получите от експертите на Българо-румънска палата на електронна поща: project@brcci.eu.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук